Stalker 2

GSC Game World ได้ยืนยันแผนการที่จะวางจำหน่าย Stalker 2: Heart of Chornobyl ในปี 2023 หลังจากมีข่าวลือว่าเกมดังกล่าวจะล่าช้าอย่างไม่มีกำหนด Stalker 2 อยู่ในระหว่างการพัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว มีการประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2018 เพื่อรักษาข้อตกลงในการเผยแพร่ จากนั้นในปี 2021 GSC Game World ได้ประกาศแผนการที่จะวางจำหน่ายเกมในปี 2022

Read More